Trek Pripolárnyj Ural 2 - 23.7. 2011

Itinerář cesty

Zájezd:
Cíl zájezdu: Rusko (Moskva, republika Komi)
Typ zájezdu: zvláštní poznávací zájezdy
Doba zájezdu: 2. – 27.7. 2011
Počet účastníků 10 – 15 osob
Stravování: není
Doprava: železniční a terénním automobilem nebo vezděchodom (pásákem)
Nástupní místo: Praha, Hlavní nádraží (nebo Moskva pokud se rozhodnete letět letadlem)
Cena zahrnuje: vízum do Ruska, jízdenky Praha – Moskva - Praha, jízdenky Moskva – Inta -Moskva, jízdenky Kožym – Inta, jízdenky v metru a autobusech Moskvy, průvodce v Moskvě a průvodce v horách, terénní autobus z Inty do báze Želannaja, mapa výletního místa, poplatek za registraci na milici (policii) (2 rub na den) a vstup do národního parku (80 rub na den)
Cena nezahrnuje: připojištění léčebných výloh v zahraničí, stravování.

Den po dni :
1. den:
Odjezd v 23:00 z Prahy (Hlavní nádraží) do Moskvy vlakem.

2. den:
Cesta vlakem.

3. den:
Příjezd v 8:00 do Moskvy (Běloruské nádraží), přesun na Jaroslavské nádraží v Moskvě.
Kdo přiletí letadlem do Moskvy tak sraz v Moskvě v 9:00
11:00 -13:00 Prohlídka Moskvy: Rudé náměstí (chrám Vasila Blaženého) a Aleksandrijskij sad.
13:30 – 15:00 Oběd v tradičné restaurace „Telega“ ve stylu ruské vesnice.
možnost nákupu v outdoorovém a vojenském obchodě „SPLAV“ www.splav.ru Možnost dokoupit poslední potřebné vybavení. (nebo volná prohlídka Moskvy anebo sprcha v hotelu při Jaroslavském nádraží).
21:00 sraz na Jaroslavské nádraží v Moskvě.
21:50 odjezd vlakem z Jaroslavkého nádraží do Inty.

4. den:
Cesta vlakem.

5. den:
09:33 příjezd do Inty
Registrace na policii a do kanceláře národního parku (cele dopoledne)
Oběd v místní restauraci.
Odjezd do hor terénním autobusem (drsná cesta s brodem řeky Kožym)
Cca 22:00 příjezd k bázi Želannaja a přesun k místu prvního táboření cca 4 km.
První bílá noc v přírodě.

6. den:
Cesta přes mokřiny, kolem horských jezer, k druhému místu táboření, cca 10 km.

7. den:
Cesta k místu táboření pod horou Naroda, cca 6 km. Cestou překonání několika říček.
V podvečer při dobrém počasí vystup na horu Naroda.

8. den:
Rezervní den k výstupu na horu Naroda, čekání na vhodné počasí (případně odpočinek nebo vycházka do vyšších partií hor, nebo narychlení cesty a zachování rezervního dne pro případ deště).

9. den:
Průchod průsmykem do údolí řeky Limbekoju a pochod těžkým terénem bez cesty (kamenná pole, nízké keříky, mokřady, keře) k soutoku Limbekoju a Padežavož. Táboření na krásném místě na soutoku řek, po několika dnech poprvé „les“ v krásném modřínovém horském porostu. Cca 15 km.

10. den:
Cesta tundrou (mokřady, jezírka, říčky, zakrslé porosty). Cesta je místy projeta pásovým vozidlem, které když je štěstí tudy projelo třeba před půl rokem. Po předchozím poznání krajiny bez cesty se na cestu již budete těšit. Cca 12 km.

11. den:
Cesta nádhernou tundrou modřínovými a postupně i březovými háji a nakonec i občasnými smrky
a překonávání říček. Pokud je štěstí je cesta místy projeta pásovým vozidlem. Cca 15 km.

12. den:
Sestup k cestě a silnici podle busoly. Oběd u řeky Kožym, otužilci se mohou vykoupat.
cestou mineme brod na řece Kožim, je to místo kudy jsme přijeli a kde je tábořiště vodáků na dalších šets dnů poslední případný kontakt s civilizací, zde je možné zanechat ty co nemohou dál, je zde šance chytit autostop, vozidla která jezdí z báze Želanaya.
Brod, nebo spíše přeplavání s batohem, řeky Limbekoju. Táboření a sušení oblečení. Ten den cca 10 km.

13. den:
Cesta po traktorové cestě napříč údolím řeky Lumbekoju, (teplejší prostředí – jižní svahy), cestou je možno při troše štěstí vidět orly, stopy jelenů, vlků a medvědů), při hezkém počasí před koncem cesty možno koupání v řece a táboření před průsmykem hřebenu Saledy s krásným výhledem.

14. den:
Průchod průsmykem v hřebenu Saledy a při hezkém počasí krásný výhled do nižších poloh na trasu další cesty. Trasa po traktorové cestě tajgou, překročení menších říček a táboření u řeky Durnaja, podle počasí přechod řeky večer nebo až ráno. Ten den cca 15 km.

15. den:
Pochod po traktorové cestě tajgou, překročení malé říčky a výstup horským lesíkem na holý kamenný hřeben Maldyz, odtud je při hezkém počasí krásný výhled zpět na hory a dále na nedozírné lesní porosty kolem řeky Kožim a dále po směru cesty. Táboření na plošině pod vrcholem Maldyzu.

16. den:
Pochod po traktorové cestě tajgou a překročení řeky Syvju, táboření v porostu který již připomíná les, u řeky Bezymjannyj.

17. den:
Cesta k železnici u stanice Kožym, táboření u řeky pod velkým železničním mostem.

18. den:
Rezervní den, mytí v řece, případně výlet lesem podél řeky a ostrovů na řece Kožym. Případně pokus o nalezení téměř vystěhované vesnice Komaju, což se v roce 2010 nepovedlo.
Odpoledne cesta na stanici Kožym
16:47 cesta vlakem do Inty.
17:36 příjezd do Inty. Večeře v nádražní restauraci a doplnění zásob na cestu vlakem.
23:35 odjezd vlakem z Inty do Moskvy.

19. den:
Cesta vlakem.

20. den:
10:30 příjezd na Jaroslavské nádraží v Moskvě.
Přejezd na Běloruské nádraží, úschova zavazadel
Kdo letí letadlem, cesta na letiště podle odletu letadla
Volný program, například prohlídka Caricina a Kolomenskoe
Oběd
Odpolední prohlídka s možnosti nákupu ve vojenském a outdoorovém obchodě „Splav“ nebo obchodu se zbraněmi „Kolchuga“
Večerní procházka po Arbatskemu náměstí.
22:30 příjezd na Běloruské nádraží.
23:44 odjezd z Běloruského nádraží do Prahy.

21. den:
Cesta vlakem.

22. den:
05:30 příjezd na Hlavní nádraží v Praze.


Mapa z cesty z července 2010

Poloha cesty na velké mapě oblasti

Zpet na: Trek Pripolarnyj Ural - Úvod